Reklamation

Vår målsättning är att du ska vara nöjd med de råd och tjänster vi tillhandahållit dig. Är du av någon anledning missnöjd med en tjänst eller råd som Navista Fond & Försäkring AB tillhandahållit är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Det gör att vi kan förbättra vårt samarbete och vår service till dig.

I första hand kontaktar du din rådgivare hos Navista Fond & Försäkring AB. I andra hand kontaktar vår klagomålsansvarige (se adress nedan).

Inkomna klagomål besvaras så snart som möjligt och oftast inom 14 dagar från att vi mottagit klagomålet. Om vi inte har utrett och besvarat klagomålet inom 10 dagar kommer du att få en förklaring till förseningen tillsammans med en bedömning om när ett svar kan förväntas. Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill överklaga ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Klagomålsansvarig hos Navista Fond & Försäkring AB

Christer Segner

Box 1600, 183 16 Täby
Telefon: 08 – 758 28 00
Fax: 08-758 70 10
E-post: christer.segner@navista.se

Försäkringsgivare för vår ansvarsförsäkring

QBE Insurance (Europé) limtied, Sweden Bransch

Sveavägen 9, 111 57 Stockholm
Telefon: 08-588 400 00
www.infoqbesweden@zs.qbe.com

Övriga kontaktuppgifter

Konsumenternas försäkringsbyrå

Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Kommunernas konsumentvägledning

Telefon: Ring din kommun och fråga efter konsumentvägledaren

www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Allmän domstol

Eftersom Navista Fond & Försäkring AB är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms Tingsrätt

Telefon: 08-651 650 00
www.stockholmstingsratt.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumentbankbyran.se