VÅRA RÅDGIVARES AUKTORISATION

Alla rådgivare hos Navista Fond & Försäkring uppfyller de kunskapskrav som lagstiftningen ställer i förhållande till inriktning, omfattning, och svårighetsgrad till den aktuella försäkringsrådgivningen.

Tillsyn och lagstiftning

Navista Fond & Försäkring AB är registrerade försäkrings- och fond förmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen

Navista Fond & Försäkring AB står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra
leverantörer av finansiella tjänster.
För mer information, gå till www.fi.se.  

Finansinspektionen (tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling) Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm | E-post: finansinspektionen@fi.se | Telefon: 08-787 80 00 | Fax: 08-24 13 35

Bolagsverket

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet.
Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar.

Bolagsverket (registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare)
Adress: 851 81 Sundsvall
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Telefon: 060-18 40 00 | Fax: 060-12 98

Medlemskap

Navista Fond & Försäkring AB är registrerade försäkrings- och fond förmedlare och medlemmar i SFM

Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. Som sådan skall den tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.
För mer information, gå till www.sfm.se.

Certifiering Kunskapsuppdatering & Licenser

Navista Fond & Försäkring AB är anslutna till Insuresec och samtliga rådgivare genomför varje år kunskapstest för och är licensierade hos Insuresec AB.

Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.
Detta gör vi bland annat genom att licensiera försäkringsförmedlare via årliga kunskapstest.
http://www.insuresec.se/sok