Navista Fond & Försäkring AB (Navista) värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för våra kunder. Som kund hos oss ska du känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Med detta dokument vill vi beskriva för dig vår personuppgiftsbehandling. All vår behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Beroende på hur vår affärsrelation ser ut är vi personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna används för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal och vårt åtagande mot dig, t ex vid förberedelser inför möte, administration av dina försäkringar, ge råd om försäkringar och tillhandahålla en bra kundservice samt ge dig tillgång till Navistas kundportal. Vi är även enligt lag skyldiga att dokumentera våra råd till dig. Vi behöver även behandla personuppgifter för att kunna sköta vår bokföring av ekonomiska rapportering och för att kunna ta betalt för de tjänster vi utfört. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna kontakta befintliga kunder och även ta kontakt med potentiella kunder.

Vilka personuppgifter behandlas? De personuppgifter vi behandlar är följande: • Namn och personnummer • Kontaktinformation • Finansiella uppgifter • Familjeförhållande • Uppgifter om försäkringar, förmåner och värdepappersinnehav • Uppgifter om lön • Anställningsdatum (vid tjänstepension) • Frånvaro och sjukfrånvaro Vem kan vi komma att dela dina uppgifter med? Personuppgifter vi behandlar delas med det försäkringsbolag där du är eller avser bli kund hos om det krävs enligt uppdrag. Vi delar även uppgifter med vår systemleverantör för vårt CRM system Wisetalk. Uppgifterna kan även komma att lämnas till myndigheter när så krävs enligt lag, t ex Skatteverket, Finansinspektionen eller Finanspolisen. Lagring av personuppgifter Navista lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos Navista samt även efter att vår affärsrelation är avslutat, i den mån lag kräver det. Det kan t ex avse bevarande av dokumentation och avtal som visar vad Navista och du har kommit överens om. Personuppgifterna kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt. Vilka är dina rättigheter? • Enligt lag har du rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som behandlas av Navista. • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. • Du ar rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi prövar varje sådan begäran och raderar uppgifter vi har, utifrån om bl.a. lagen om försäkringsförmedling ger oss den möjligheten att ta bort uppgifterna. • Du har rätt att begära att dina personuppgifter ej används mot direkt marknadsföring och ej vara med i eventuella kundutskick. • Du har rätt att begära att Navista begränsar behandling av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Navista eventuellt inte uppfylla och fullgöra de skyldigheter Navista har enligt avtal med dig. • Du har rätt att begära under vissa förutsättningar och om det är teknisk möjligt att personuppgifter som Navista registrerat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläst format överförs till en annan aktör. Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud: Christer Segner Tel 08-758 28 00 Epost: info@navista.se Adress: Navista Fond & Försäkring AB Box 1600 183 16 Täby