Företag är olika
och har olika behov

Vår roll och vårt mål är att hjälpa ert bolag att skapa en optimal anpassad försäkringsplan för er. Vi står för stabilitet, långsiktighet och det ska vara enkelt för er att förstå och göra ert val.
Personal- och ekonomiavdelning får stöd såväl administrativt som och kompetensmässigt främst gällande frågor kring pension, försäkring och löneförmåner. Vi hjälper era medarbetare att förstå försäkringsplanen och vi hjälper era medarbetare att fatta rätt beslut via analys av individens försäkringssituation, familjesituation och önskemål.

FÖRSE DITT FÖRETAG & ANSTÄLLDA MED DE BÄSTA VILLKOREN

TJÄNSTEPENSION

SJUKFÖRSÄKRING

Olycksfallsförsäkring

TGL (Livförsäkring)

Sjukvårdsförsäkring

Gruppförsäkring

Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte eller om det är något du undrar över.