Hur får vi vår ersättning

Inom Navista Fond & Försäkring AB är vi öppna med hur och vad vi tjänar. Vårt mål är att vi skapa mervärde för dig som kund och en del i det är att du som kund ska känna till våra intjäningsmodeller.
Vi erbjuder våra kunder flertalet olika ersättningsmodeller.

Löpande ersättning/provision från försäkringsbolagen. Om kunden väljer en löpande ersättningsmodell erhåller Navista sin ersättning/provision från försäkringsbolag och produktleverantörer.
Med denna modell innebär det inte att det blir dyrare för dig som kund att nyttja våra tjänster mot att handla upp försäkringar direkt hos respektive produktbolag. Ersättningen är helt transparent genom att kunden alltid får information om provisionens storlek. På så sätt kan det inte uppstå några oklarheter kring hur intjäningen ser ut i olika alternativ.

Ersättningen från försäkringsgivaren kan förändras över tiden.

Annullationsansvar 
Om avtalet bryts inom 1 - 3 år blir Navista blir återbetalningsskyldig (annullationsansvar) för hela eller delar av ersättning Navista har erhållit.

Arvodebaserad ersättning.
Vid arvodebaserad ersättning ersätts Navista via arvode för utförda tjänster utifrån överenskommelse med dig som kund.