Hur får vi vår ersättning

Inom Navista Fond & Försäkring AB är vi öppna med hur och vad vi tjänar. Vårt mål är att vi skapa mervärde för dig som kund och en del i det är att du som kund ska känna till våra intjäningsmodeller.
Vi erbjuder våra kunder flertalet olika ersättningsmodeller.

Löpande ersättning/provision från försäkringsbolagen. Om kunden väljer en löpande ersättningsmodell där erhåller Navista sin ersättning/provision från försäkringsbolag och produktleverantörer.
Med denna modell innebär det inte att det blir dyrare för dig som kund att nyttja våra tjänster mot att handla upp försäkringar direkt hos respektive produktbolag. Ersättningen är helt transparent genom att kunden alltid får information om provisionens storlek. På så sätt kan det inte uppstå några oklarheter kring hur intjäningen ser ut i olika alternativ.

Ersättningen från försäkringsgivaren kan förändras över tiden. Nedan följer en sammanfattning av de ersättningar som Navista erhåller från respektive försäkringsbolag.

Annullationsansvar 
Om avtalet bryts inom 1 - 3 år blir Navista blir återbetalningsskyldig (annullationsansvar) för hela eller delar av ersättning Navista har erhållit.

Arvodebaserad ersättning.
Vid arvodebaserad ersättning ersätts Navista via arvode för utförda tjänster utifrån överenskommelse med dig som kund.

Navista erhåller följande ersättning från nedan bolag vid tjänstepension:

Danica

Löpande ersättning på premien om 4%
Annullationsansvar 0 månader
Ingen ersättning på försäkringskapital
Engångspremier: 2%

DKV Hälsa

Sjukvårdsförsäkring: 10 % på premie

Euro Accident

Gruppförsäkring: 10% på premie
Plansjuk: 11% på premie
Privat Access sjukvård: 10% på premie

Folksam Tjänstepensionsplan

Löpande ersättning på premien: 4%
Ersättning på försäkringskapitalet: 0,1% vid traditionell förvaltning, 0,25% vid fondförvaltning.
Annullationsansvar: 0 månader
Sjukförsäkring: 8% på premie

Länsförsäkring tjänstepensionsplan Friplan

Löpande ersättning på premie:1,95%-4,5% beroende på förvaltningsform (Fond/Garantiförvaltning/Nya Trad)
Annullationsansvar 12 månader
Ersättning på försäkringskapitalet: 0-0,2% beroende på förvaltningsform (Fond/Garantiförvaltning/Nya Trad
Engångspremier: 1,95%-4,5% beroende på förvaltningsform (Fond/Garantiförvaltning/Nya Trad)
Sjukförsäkring: 4% på premie
Sjukvårdsförsäkring:10% på premie

MOVESTIC

Löpande ersättning på premie: 5,5%
Vid engångspremie: 3%
Ingen ersättning på försäkringskapitalet
Annullationsansvar: 3 år
Sjukförsäkring: 8% på premie
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL): 8% på premie
Gruppolycksfall, Livförsäkring: 10% på premie

SEB

Löpande ersättning på premie:
Vid traditionell förvaltning: 1,5%
Vid fondförvaltning/depåförvaltning: 2,6%
Ersättning på försäkringskapitalet:
Vid traditionell förvaltning: 0,15% på försäkringskapitalet
Vid fondförvaltning: 0,15% på försäkringskapitalet
Nyteckningsersättning:
Vid traditionell förvaltning: 1,5% på årspremie
Vid fondförvaltning: 1,4% på årspremie
Annullationsansvar: 0 månader
Engångspremier:
Vid traditionell förvaltning: 3%
Vid fondförvaltning: 4%
Ersättning på försäkringskapitalet:
Vid traditionell förvaltning: 0,15% på försäkringskapitalet
Vid fondförvaltning/depåförvaltning: 0,15% på försäkringskapitalet
Sjukförsäkring: 2,6% på premie
Sjukvårdsförsäkring: 10% på premie

SKANDIA Tjänstepensionsplan

Löpande ersättning på premie:
Vid traditionell förvaltning: 4,25%
Vid fondförvaltning/depåförvaltning: 4,5%
Ersättning på försäkringskapitalet:
Vid traditionell förvaltning: 0,2% på försäkringskapitalet
Vid fondförvaltning/depåförvaltning: 0,35% på försäkringskapitalet
Annullationsansvar: 12 månader
Engångspremier:
Vid traditionell förvaltning: 3%
Vid fondförvaltning/depåförvaltning: 2–3%
Ersättning på försäkringskapitalet:
Vid traditionell förvaltning: 0,2% på försäkringskapitalet
Vid fondförvaltning/depåförvaltning: 0,35% på försäkringskapitalet
Sjukförsäkring: 8% på premie
Sjukvårdsförsäkring:10% på premie
Tjänstegrupplivförsäkring: 1% på premie

SPP Arbetsgivarplan

Ersättning vid löpande premieinbetalning: 4%
Ersättning på försäkringskapitalet: 0,2% per år
Annullationsansvar: 0 månader
Ersättning vid engångspremie: 4%
Ersättning vid på försäkringskapitalet vid engångspremie: 0,2% per år
Sjukförsäkring: 4 % på premie
Sjukvårdsförsäkring:10% på premie